REKO-Ring

REKO står för Rejäl Konsumtion och från Hushållningssällskapet kan man läsa följande…

REKO är en folkrörelse som växer av egen kraft. Den första REKO-ringen i Sverige bildades i Grästorp hösten 2016. Sedan dess har antalet REKO-ringar i Sverige ökat snabbt. I september 2018 fanns det 107 REKO-ringar med drygt 210 000 medlemmar. Idén kommer från finska Österbotten där modellen med REKO-ringar startade 2013.