Kontakt

Berkshire gris

Stefan telefon 0706 324 903 Bäst är ett SMS.

Mailadress: klubbdomta@gmail.com

Facebook: domtagrisen

Instagram: domtaberkey

Swish: 0706 324 903

Bankgiro: 149-7718

Vi är ett litet företag med mycket god service och stor flexibilitet, men tänk ändå på att vara ute i god tid med förfrågningar och önskemål. På Facebook domtagrisen kan du följa vad som händer på gården och med grisarna, samt naturligtvis vad som erbjuds från Butiken.

REKO. DOMTA-Grisen (kontaktperson Stefan Sellin) är med i flera REKO-Ringar… alltså Facebook-gruppen REKO-Ring följt av ortsnamn. Se under REKO-Ring.

Postadress: Domta-Grisen, Österunda, Domta 12, 749 72 Fjärdhundra

Vägbeskrivning från Enköping, tid ca 15 minuter. Efter 200 meter på väg 70 Sala/Mora vid motorvägsavfarten E18 från Stockholm/Västerås, sväng höger vid Jet-mack mot Torstuna. Kör ca 2 mil till Österunda och tag höger mot Österunda Kyrka i 4-vägskorsning. Kör 1 km och sväng höger i 3-vägskorsning mot Nysätra.  Kör en dryg kilometer och sväng vid skyllt Domta Gårdsbutik vänster.

Från Uppsala, ca 40 minuter. Kör mot Öresundsbro och sväng av väg 55 in i samhället. Strax före centrum och ån, kör rakt fram mot Nysätra Kyrka. Vid Nysätra kyrka, sväng höger mot Österunda. Kör genom Domta by och sväng höger efter 400 m vid skyllt Domta Gårdsbutik.

Alternativt från Uppsala mot Sala och från Sala, sväng vänster Österunda, över järnvägen, en km före/efter Vittinge. Kör en mil till Österunda och tag vänster i fyr-vägskorsning mot Österunda kyrka.

Från Sala, ca 35 minuter. Kör mot Heby och vidare genom Vittinge. Strax efter Vittinge sväng höger mot Österunda 10 km och sväng vänster i 4-vägskorsning mot Österunda Kyrka. Kör 1 km och tag höger i 3-vägskorsning mot Nysätra, och kör en dryg kilometer till skyllt Domta Gårdsbutik vänster.

Koordinater:  longitud. 17 132170   latitud.  59 806055