Kontakt

Berkshire gris

Stefan på telefon 0706 324 903

Mailadress: klubbdomta@gmail.com

Facebook: domtagrisen

Instagram: domtaberkey

Swish: 0706 324 903

Bankgiro: 149-7718

Vi är ett litet företag med mycket god service och stor flexibilitet, men tänk ändå på att vara ute i god tid med förfrågningar och önskemål. På Facebook domtagrisen kan du följa vad som händer på gården och med grisarna, samt naturligtvis vad som erbjuds från Butiken.

Nytt för 2020… DOMTA-Grisen (kontaktperson Stefan Sellin) är med i flera REKO-Ringar… alltså Facebook-gruppen REKO-Ring följt av ortsnamn. Se under REKO-Ring.

Postadress: Domta-Grisen, Österunda, Domta 12, 749 72 Fjärdhundra

Vägbeskrivning från Enköping, tid ca 15 minuter. Efter 200 meter på väg 70 Sala/Mora vid motorvägsavfarten E18 från Stockholm/Västerås, sväng höger vid Jet-mack mot Torstuna. Kör ca 2 mil till Österunda och tag höger mot Österunda Kyrka i 4-vägskorsning. Kör 1 km och sväng höger i 3-vägskorsning mot Nysätra.  Kör en dryg kilometer och sväng vid skyllt Domta Gårdsbutik vänster.

Från Uppsala, ca 40 minuter. Kör mot Öresundsbro och sväng av väg 55 in i samhället. Strax före centrum och ån, kör rakt fram mot Nysätra Kyrka. Vid Nysätra kyrka, sväng höger mot Österunda. Kör genom Domta by och sväng höger efter 400 m vid skyllt Domta Gårdsbutik.

Alternativt från Uppsala mot Sala och från Sala, sväng vänster Österunda, över järnvägen, en km före/efter Vittinge. Kör en mil till Österunda och tag vänster i fyr-vägskorsning mot Österunda kyrka.

Från Sala, ca 35 minuter. Kör mot Heby och vidare genom Vittinge. Strax efter Vittinge sväng höger mot Österunda 10 km och sväng vänster i 4-vägskorsning mot Österunda Kyrka. Kör 1 km och tag höger i 3-vägskorsning mot Nysätra, och kör en dryg kilometer till skyllt Domta Gårdsbutik vänster.

Koordinater:  longitud. 17 132170   latitud.  59 806055